Danh sách thầy cô dạy âm nhạc - mỹ thuật

Họ tênLớp dạy
Mai Trúc Ly  - Âm nhạc1A --> 1C; 
2A-->2D
4A-->4D
5A-->5D
1E
Tăng Thị Mỹ Hạnh - Âm nhạc1D-->1G
2E-->2I
4E-->4I
5E-->5I
1A
Lê Tuyết Mai - Mỹ thuật1D-->1C
2A-->2D
4A-->4D
5A-->5D
2I
Dương Thị Thắm - Mỹ thuật1D-->1G
2E-->2I
4E-->4I
5E-->5I
2H