Danh sách thầy cô dạy thể dục

Họ tênLớp dạy
Trần Văn Cường1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 4E, 4G,4H, 4I, 5A, 5B, 5C,5D
Diệp Phước Nguyên1D, 1E, 1G, 2E, 2G, 2H, 2I, 4A, 4B, 4C, 4D, 5E, 5G, 5H, 5I