Danh sách thầy cô dạy tin học

Họ tênLớp dạy
Nguyễn Văn Quí3A, 3B, 3C, 3D + KHỐI 5 + QLPM TH
Huỳnh Thị Ngọc Bích3E, EG,3H, 3I + KHỐI 4