Danh sách thầy cô trong tổ văn phòng

Họ tên Nhiệm vụ
Lương Mỹ HoàngVăn Thư
Nguyễn Thị Tâm ThanhKế toán
Nguyễn Thị Ngọc QuýThư viện
Võ Văn ThànhThiết bị
Huỳnh Thiện Tùng Y tế
Nguyễn Thành NamTổng phụ trách đội
Nguyễn Văn DũngBảo vệ