Danh sách thầy cô tổ khối 2

Họ tên Lớp dạyKiêm nhiệm
Trần Thanh Tú2A 
Nguyễn Thị Bích Phượng 2B 
Trương Thị Thu Hà2CTổ Phó
Trương Tấn Lộc2D 
Trần Tự Lập 2E 
Nguyễn Ngọc Nhân2GTTND
Trần Thị Phương Thảo2HTổ trưởng
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 2I