Danh sách thầy cô tổ khối 3

Họ tênLớp dạyKiêm nhiệm
Ông Thị Mỹ Tiên 3A 
Nguyễn Thị Phượng Khanh3BTổ phó
Khưu Minh Thái 3C 
Lê Thị Thanh Hằng 3D 
Trần Tự Lập 3E 
Lê Khánh Tiên 3G 
Lâm Ngọc Phượng 3HTổ trưởng