Danh sách thầy cô tổ khối 4

Họ tênLớp dạyKiêm nhiệm
Bùi Quốc Trị4ATổ trưởng
Bùi Thị Ánh Loan4BCTCĐCS + TP
Nguyễn Thị Diễm Thùy 4C 
Huỳnh Thị Thu Thủy 4D 
Nguyễn Thị Tươi4ETổ phó
Đỗ Ngọc Mẫn 4G 
Huỳnh Thanh Dũng4H 
Nhan Thị Thùy Linh4IUVBCH+TTCĐ
Phan Tấn Niên4K