Danh danh thầy cô tổ khối 5

Họ tênLớp dạyKiêm nhiệm
Huỳnh Thị Hạt5A 
Lưu Thị Thu Thảo5BTổ phó
Nguyễn Thị Thúy Minh5C 
Nguyễn Hữu Hạnh5DTổ trưởng
Trần Thị Diễm5E 
Trần Tấn Phú Thịnh5G 
Dương Thị Ngọc Điệp5H 
Võ Thị Phương Trinh5I