Danh sách thầy cô trong tổ khối 1

 

Họ tênLớp dạyKiêm nhiệm
Huỳnh Thị Huyền Trang1A 
Nguyễn Thị Diễm1B 
Phan Thanh Yên1CTổ Phó
Nguyễn Thị Kim Thoa1D 
Kiều Thanh Huy1ETổ Trưởng
Võ Trần Tố Thư