GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường Long Hưng - TX. Tân Châu - An Giang

Email: c1longhungtcangiang.edu.vn

Điện thoại: 036822307

 

1. Đặc điểm - Địa lý- Kinh tế - Xã Hội

 

 

2. Quá trình thành lập đơn vị